меню
Усі
моделі

Вимірювання площі полів. Вимір площ та відстаней
Замір полів. Системи паралельного водіння

Вимірювання площі полів. Вимір площ та відстаней. Замір полів. Системи паралельного водіння

Диференціальна корекція

Диференціальна корекція - це метод, який значно збільшує точність зібраних GPS даних. У цьому випадку використовується приймач, розташований в точці з відомими координатами (базова станція), а другий приймач збирає дані в точках з невідомими координатами (пересувний приймач).

Дані, отримані в точці з відомими координатами, використовуються для визначення помилок, що містяться в супутниковому сигналі. Потім інформація з базової станції спільно обробляється з даними пересувного приймача, разом з урахуванням помилок, які містяться в супутниковому сигналі, що дозволяє усунути похибки в координатах, отриманих на пересувному приймачі. Вам необхідно знати координати вашої базової станції якомога точніше, так як точність, отримана в результаті диференціальної корекції, безпосередньо залежить від точності координат базової станції.

Існує два методи виконання диференціальної корекції, в реальному часі і в постобробці. Нижче ми розглянемо їх більш детально.

Диференціальна корекція в реальному часі

При роботі методом диференціального GPS в реальному часі, базова станція обчислює і передає (по радіосигналу) помилки для кожного супутника в той час, як він збирає дані. Ці корекції, прийняті пересувним приймачем, використовуються для уточнення місцеположення. В результаті ми можемо бачити на екрані приймача диференціально скориговані координати.

Це може бути корисно, коли вам необхідно знати, де Ви перебуваєте безпосередньо в полі. Ці скориговані положення можуть бути збережені в файл на накопичувачі. Поправки, передані в реальному часі, зазвичай використовують формат відповідно до рекомендацій RTCM SC-104. Всі сучасні картографічні продукти компанії Trimble можуть виконувати диференціальну корекцію в реальному часі.

Диференціальна корекція в постобробці

При роботі методом диференціального GPS в постобробці, базова станція записує помилки для кожного супутника прямо в комп'ютерний файл. Пересувний приймач також записує свої дані в комп'ютерний файл. Після повернення з поля два файли обробляються разом за допомогою спеціального програмного забезпечення і на виході отримуємо диференційно скоригований файл даних пересувного приймача. Всі GPS картографічні системи Trimble включають в себе програму для виконання диференціальної корекції в постобробці.

Однією з чудових переваг картографічних систем Trimble є можливість використання диференціальної корекції як в реальному часі, так і в постобробці. Якщо під час роботи в режимі реального часу радіозв'язок перерветься (наприклад, Ви відійдете від базової станції на занадто велику відстань), то приймач продовжить записувати нескориговані дані, які можуть бути в подальшому оброблені за допомогою диференціальної корекції в постобробці.